Kedilerin Sevgi Dili: Sürtünme Hareketinin Anlamı

Kedilerin sürtünme hareketi, onların sevgi dili ve sosyal davranışlarının bir parçasıdır. Bu davranış, kediler arasındaki sosyal bağların kurulmasında ve insanlarla iletişimde kritik bir role sahiptir. Sürtünme esnasında, kedilerin vücutlarından salgılanan feromonlar, bir nevi kimyasal iletişim aracı olarak işlev görür. Bu feromonlar, çevredeki diğer kediler için sürü içi hiyerarşi ve alan işaretleme bilgisi taşır.

 • Kediler, yüz ve vücut bölgelerindeki bezlerden salgılanan feromonları kullanarak, çevrelerine ve insanlara sahiplik işareti bırakabilirler.
 • Bir kedinin insanlara veya eşyalara sürtünme eylemi, o ortamı kendine ait olarak tanımladığının ve o alanda rahat hissettiğinin bir göstergesi olabilir.
 • Sürtünme, kedilerin sosyal bağ kurma yöntemlerinden biridir ve bu yolla sizin “kendi insanları” olarak kabul ettiklerini gösterirler.
 • Ayrıca, bir kedi başkasına sürtündüğünde belli bir güven ve rahatlık seviyesine ulaştığının da işaretidir.

kediler neden surtunurKedilerin sevgi dili olarak sürtünme, onların hem kendi türüne hem de farklı türlere karşı sosyal iletişim kurma ihtiyaçlarının bir yansımasıdır. İnsanlarla kurdukları bağın sağlam ve güvenli olduğunu belirten bu davranış, kedilerin hem duygusal hem de fiziksel bir bağlılık sergileme biçimlerinden biridir.

Kedinin sürtünme hareketi, sahiplenme, kendini rahat hissetme, sosyal bağ kurma ve güven ifadesi gibi çeşitli anlamları içerir. İnsanlar içinse bu, kedileri anlamanın ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurmanın önemli bir yönüdür. Bu nedenle, kedilerin sürtünme hareketi duygusal bir anlayışı gerektiren karmaşık ve zengin bir davranıştır.

Kediler ve İnsanlar Arasındaki Bağın Tarihçesi

Kediler ve insanların beraberliği, yaklaşık 9,000 yıl öncesine, Antik Mısır dönemlerine dayanmaktadır. O zamanlar vahşi kediler, insanların çevresindeki zararlı kemirgenleri avlayarak, onları doğal bir şekilde korumuştur. Bu durum, insan ve kedi arasında karşılıklı bir fayda ilişkisi oluşturmuş ve zamanla kedilerin evcilleştirilmesine yol açmıştır.

Eski Mısırlılar, kedileri sadece kemirgen kontrolü için değil, aynı zamanda dini ve kültürel semboller olarak da benimsemişlerdir. Kediler, tanrıça Bastet’in sembolü olarak kutsal sayılmış ve onlara büyük saygı gösterilmiştir. Bu saygı, kedilerin mumyalanıp, cenaze törenleriyle gömülmesine kadar varmıştır.

kediler neden surtunurOrta Çağ Avrupası’nda ise kedilere karşı tutum, çoğunlukla kuşku ve batıl inançlara dayalı olmuş, bazen de cadılıkla ilişkilendirilmişlerdir. Ancak 18. yüzyıldan itibaren kedilere karşı tutum yumuşamış ve yeniden evcil hayvan olarak kabul görmeye başlamışlardır.

İlginç bir şekilde, Asya kültürlerinde kediler, uzun süredir şans ve refahın simgeleri olarak görülmüştür. Japon Maneki-neko veya “kırpık kollu kedi” figürü, bu inancın bir göstergesidir.

Günümüzde kediler, dünya çapında en popüler evcil hayvanlardan biri haline gelmiştir. İnsanlar ve kediler arasındaki bağ, sadece gündelik yaşamda değil, sosyal medyada da geniş bir yer kaplamaktadır. Kedilerin insana sürtünme davranışı ise, bu derin ve karmaşık tarihsel ilişkinin bir yansıması olarak görülebilir. Bu, güven, sevgi ve sadakat gibi duygusal bağların ifadesi ve kedienin sosyal bir davranışıdır.

Sürtünmenin Davranış Bilimi: Kediler Nasıl İletişim Kurar?

Kediler, çeşitli iletişim biçimleri aracılığıyla karmaşık bir sosyal etkileşim ağı geliştirmiştir. Bu iletişim yöntemlerinden biri de sürtünme eylemidir. Kediler, hem insanlarına hem de diğer kedilere karşı, belli başlı davranışlar sergileyerek farklı mesajlar iletirler. İletişim kurma metodları şu şekilde sıralanabilir:

 • Görsel İşaretler: Kediler beden dilini kullanarak iletişimi sağlarlar. Kuyruk hareketleri, kulak pozisyonları ve göz teması gibi görsel sinyaller, hissettiklerini veya düşüncelerini yansıtır.
 • Sesli İletişim: Miyavlamadan homurtuya, hırçın seslerden mırıltıya kadar değişen ses çıkarmaları ile iletişim kuran kediler, ses tonu ve yoğunluğu ile farklı duygu durumlarını ifade ederler.
 • Kimyasal İşaretler: Kediler, insanlarla ve diğer kedilerle kimyasal iletişim kurmak için feromonları kullanırlar. Bir kedinin sürtündüğünde bıraktığı feromonlar, onun bölgesini işaretler ve sosyal sinyaller gönderir.
 • Dokunsal İletişim: Kediler, başkalarına sürtünme yoluyla özgü bir iletişim formu sergilerler. Bu davranış, güven ve rahatlık göstergesi olarak yorumlanabilir.

Sürtünme eylemi, kedilerin kendilerine özgü bir sosyal harita çizdikleri bir yöntemdir. Bir insan ya da başka bir kediye sürtünerek, o kişi ya da hayvanla sosyal bağlarını güçlendirdiklerini ve kendilerini rahat hissettiklerini gösterirler. Vücutlarındaki bezlerden feromon salgılayarak, muhabbetlerini ve sahiplenme duygularını paylaşırlar. Kedilerin iletişimde bu kadar çok yönlü olmaları, onların sosyal davranışlarını anlama konusunda bizlere önemli ipuçları sunar.

Kedi Sürtünmesi: Sevgi Gösterisi mi, Sahiplenme İşareti mi?

Kedilerin insanlara veya objelere sürtünme davranışı, çoğu zaman onların karmaşık sosyal iletişim yelpazesinin bir parçasıdır. Bu davranışın temelinde yatan sebepler ve anlamlar, bu dahice avcıların sosyal yapısını ve etkileşim kurma yöntemlerini daha iyi anlamamızı sağlar.

 • Vücut Koku Bezleri ve İşaretleme: Kediler, vücutlarının farklı bölgelerinde yer alan koku bezleri aracılığıyla kimyasal izler bırakır. Bu bezler; yanaklarda, başın yan taraflarında, patilerin altında ve kuyruğun bazı bölgelerinde bulunur. Kediler bu bezleri kullanarak, sürtündükleri nesneleri kendi territörlerinin bir parçası olarak işaretler.
 • Sosyal Bağ Kurma: Kedi sürtünmesi aynı zamanda güven ve rahatlık ifadesidir. Bir kedi, sahibine veya diğer kedilere sürtünerek onlarla sosyal bir bağ kurmayı ve dostluk sinyali göndermeyi amaçlar. Bu davranış karşılıklı yapıldığında, aralarındaki sosyal bağın güçlendiği görülür.
 • Sevgi ve Güven İfadesi: Kediler, sevdikleri insanlara sürtündüklerinde, bu sadece bir sahiplenme eylemi değil, aynı zamanda sevgi ve güvenlerini gösterirler. Sürtünme eylemi, kedilerin rahat ve güvende hissettiklerini ve size karşı olumlu duygular beslediklerini ifade eder.

Kedilerin sürtünme davranışını anlamak, onların duygusal durumlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi tanımamızı sağlar. Bu davranış hem bir sahiplenme işareti hem de sevgi gösterisi olarak kabul edilebilir. Ancak, daha derin bir anlamda, bu basit bir sürtünme eyleminin kedilerin karmaşık sosyal dünyasına bir pencere açtığını söylemek mümkündür. Her sürtünme, kedilerin ilişkilerini ve etkileşimlerini zenginleştiren bir iletişim aracıdır.

Olfaktör İşaretler: Kedilerin Koku Bırakma Davranışı

Kediler, karmaşık sosyal iletişim sistemlerine sahiptir ve bu sistem içerisinde koku, temel bir rol oynar. Kedi davranışlarının en dikkat çekici yönlerinden biri olan koku işaretleme, hem insanları hem de diğer hayvanları bilgilendirmek için kullanılır. Koku bırakma davranışının çeşitli yöntemleri vardır:

 • Vücut İşaretleri: Kediler, insanlara veya nesnelere sürtündüklerinde, yüzlerindeki bezlerden salgıladıkları feromonları bırakırlar. Bu feromonlar, kediler için sosyal bir ağ oluşturur ve kendi bölgelerini diğer kedilere duyurur.
 • Bacak Çırpma: Kediler, arka bacaklarını çırparken idrar sıçratarak koku işareti bırakabilirler. Bu genellikle erkek kediler tarafından yapılan bir işaretleme şeklidir ve üreme dönemleri sırasında daha sık görülür.
 • Tırmalama: Kedilerin tırmalama alışkanlığı da koku işareti bırakma davranışının bir başka formudur. Pençelerin altında yer alan bezlerden salgılanan koku işaretleri, tırmalanmış bölgeye bırakılır ve diğer kedilere mesaj verir.
 • Dışkı ve İdrar: Belirli yerlere yapılan dışkı ve idrar, kediler arası iletişimde önemlidir. Kediler, bunları kullanarak topraklarına sahip çıkarlar ve sınırlarını belirlerler.

Bu koku işaretleri, kedilerin hem kendi türleriyle hem de türler arası etkileşimlerde anlaşmalarını sağlar. Bölge işaretleme, kimlik belirleme ve cinsel hazır olma durumunu iletmek gibi çeşitli amaçlar için koku kullanırlar. İnsanlarla olan ilişkilerinde de benzer yöntemlerle, örneğin bir kişiye sürtünerek, o kişiyi ailelerinin bir parçası olarak işaretlerler ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlarlar. Kedilerin bu olfaktör iletişimi, sosyal dinamiklerinin kritik bir bileşenidir ve onların çevreleriyle etkileşimlerini anlamamızı sağlayan zengin bir davranışsal dil sunar.

Kediniz Sizden Ne İstiyor? Sürtünmeyle İletilen Mesajlar

Kedilerin sürtünme eylemi, onların iletişim kurma biçimleri arasında yer alır ve bu eylem çeşitli mesajlar içerebilir. Kediler, özellikle de onlara ait olmayan nesnelere veya kişilere sürtünerek, kimyasal işaretçiler bırakır ve böylece bölgeyi işaretlemiş olur.

 • Aidiyet İşareti Koyma: Kediniz size sürtünüyorsa, bu, sizi kendi toplumunun bir parçası olarak gördüğünün ve sizinle olan aidiyet bağını güçlendirmek istediğinin işareti olabilir.
 • Rahatlık ve Güven Arayışı: Evde yeni biri ya da yeni bir eşya olduğunda, kediler bilinen kokularını bu yeni varlıklar üzerine bırakarak kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilirler.
 • Sakinleştirici Etki: Sürtünme davranışı aynı zamanda kediyi sakinleştirir ve hoş bir rahatlama sağlar. Kedilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur.
 • Sosyal Bağ Kurma: Kediler diğer kedilerle ya da insanlarla sosyal bağ kurarken de sürtünme yöntemini kullanır. Bu onların sosyalleşme tarzlarından biridir.
 • Dikkat İsteme: Kediniz canı sıkıldığında ya da ilgiye ihtiyaç duyduğunda sürtünebilir. Bu durumda, kedinizin oyun oynamak ya da sevilmek istediğini gösterebilir.
 • Yiyecek Talebi: Özellikle yemek zamanlarında, kediniz sizden yiyecek bekliyor olabilir ve bu talebini size sürtünerek gösterebilir.

Kedilerin sürtünme eylemi çeşitli duygusal ihtiyaçları ve istekleri ifade etme yollarından sadece bir tanesidir. Kedinizin bu davranışını gözlemleyerek, onun ne istediği veya nasıl hissettiği hakkında daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Bu eylem genellikle olumlu duyguların bir göstergesi olsa da her kedide farklı nedenlere işaret edebilir. Kedinizle sağlıklı bir iletişim kurmak için onların davranışlarını anlamak önemlidir.

Kedilerde Stres ve Güvenin Göstergesi Olarak Sürtünme

Kediler sosyal canlılardır ve etkileşimleri çeşitli yollarla gösterebilirler. Onların bu etkileşimlerinden biri de sürtünme davranışıdır. Bu, kedilerin insanlara ve nesnelere karşı duydukları güvenin ve rahatlığın bir belirtisidir.

Güven Bildirimi

Bir kedi sahibine veya tanıdığı bir insana sürtündüğünde, bu genellikle güveninin bir ifadesidir. İletişimlerinin çok önemli bir parçası olan bu feline hareket, kedilerin kendilerini güvende hissettikleri bir bağın belirginleştirilmesidir.

Stres Azaltma

Sürtünme aynı zamanda bir stres azaltma yöntemi olarak da işlev görür. Kedilerin belli bir rahatlık seviyelerini korumalarına yardımcı olur ve bu da genel sakinlik durumlarına olumlu bir şekilde katkıda bulunur.

 • Kediler, sürtünme yoluyla bölgedeki feromonları bırakarak kendi kokularını yayma eğilimindedirler.
 • Bu davranış onların rahat ve huzurlu olduklarına dair sosyal sinyallerdir.
 • Kendi kokularının bırakılması aynı zamanda o alana sahip çıkma ve o bölgeyi “güvenli alan” olarak işaretleme işlevi görür.

Territorial Davranışlar

Sürtünme bazen kediler arası iletişimde de gözlemlenir. Kediler diğer kedilere karşı da sürtünme eylemi gerçekleştirerek sosyal hiyerarşideki yerlerini ve alanlarını belirginleştirebilirler. Bu davranışlar aynı zamanda güven ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur ve bu da onların bir arada daha uyumlu yaşamalarını sağlar.

Özetle, kedi sürtünmesi, bu narin hayvanların hem streslerini yönetme becerilerini hem de insanlar ve diğer kedilerle olan ilişkilerindeki güven seviyelerini yansıtan karmaşık bir sosyal iletişim biçimidir. Kedini sahibiyle ve çevresiyle iyi hissettiğinde yaygın olarak sergilenen sürtünme davranışı, köklü bir memnuniyet ve huzur ifadesidir.

Kedilerin Farklı Şekillerde Sevgi Gösterisi Yapması

Kediler, insanlarla olan etkileşimlerinde çeşitli sevgi gösterme biçimlerini kullanabilirler. Bu davranışlar, kedilerin duygusal halini ve biz insanlarla kurdukları bağın niteliğini yansıtır. İşte bu davranışlardan bazıları şunlardır:

 • Baş Çarpma: Kediler, güvendikleri insanlara başlarını hafifçe çarparak sevgi gösterirler. Bu, onların sosyal bağ kurma yöntemlerinden biridir ve rahatlık sinyali olarak yorumlanabilir.
 • Miyavlama: Her kedi farklı miyavlar kullanarak iletişim kurar. Bazı kediler yalnızca sahipleriyle özel bir bağ kurduklarında miyavlarlar; bu sesler onların sevgi ve ilgi arzusunu ifade eder.
 • Tüy Dikleştirme: Kediler, mutlu olduklarında veya sevgi hissettiklerinde tüylerini dikleştirerek bir nevi “sevgi tüyleri” sergileyebilirler.
 • Yanına Uzamak: Bir kedinin sahibinin yanına uzanması ve onunla fiziksel temas kurması sıcaklık ve sevginin göstergesi olarak kabul edilir.
 • Kuyruk Kaldırma: Bir kedinin kuyruğunu dik ve hafifçe ucunu kıvırarak kaldırması, dostluğun ve memnuniyetin bir işaretidir.
 • Yoğurma: Kediler, yoğun bir şekilde insanların kucağında veya yanlarında yoğurma hareketleri yaparak, genellikle beğeni ve sevgilerini gösterir. Bu davranış, yavruyken annelerinin karınlarını yoğurarak süt akışını sağlamalarından kaynaklanır.
 • Yıkanma: Bir kedi başka bir kediyi yıkadığı gibi sahiplerini de yalayarak temizleyebilir. Bu davranış sevgi iletişiminin yanı sıra kabullenme ve ait olma hissinin bir gösterimidir.

Kedilerin sevgi gösterme davranışları, kedilerle olan ilişkimizi derinleştiren ve onların bize duydukları güven ve rahatlığı ifade eden zarif jestlerdir. Bu etkileşimler, kedilerin karmaşık sosyal yapılarını ve insana özel duygusal bağlarını daha iyi anlamamızı sağlar.

Sürtünme Hareketini Tetikleyen Faktörler ve Kedilerin Ruhsal Durumu

Kediler, bir dizi içgüdüsel ve çevresel faktörün etkisiyle sürtünme davranışını gösterirler. Bu karmaşık etkileşim, kedilerin çevreleriyle nasıl etkileşime geçtiklerinin ve ruhsal durumlarının anlaşılmasında kritik öneme sahiptir.

 • Bölge İşaretleme: Kediler, feromon içeren yağ bezleri sayesinde, sürtündükleri cisimlere koku bırakarak bölgelerini işaretler. Bu davranış, onların kendi alanlarını diğer kedilere ve hatta insanlara karşı belirginleştirmek için kullanılabilir.
 • Sosyal Bağ: Bir kedinin sahibine veya başka bir kediye sürtünmesi, sürekli sosyal bağları güçlendirmeye yardımcı olur. Bu, güven ve rahatlık sinyalleri göndererek sosyal yapının olumlu bir parçası olmayı ifade eder.
 • Duygusal Durum: Sürtünme, kedilerin rahatlık ve mutluluk ifadesi olabilir. Evcil kediler, sevdikleri insanlara karşı bu şekilde sevgi gösterisinde bulunurken, aynı zamanda stres veya kaygıyı azalttıklarını da hissedebilirler.
 • İletişim Aracı: Kediler, sürtünme yoluyla diğer kedilere veya sahiplerine çeşitli mesajlar iletebilir. Bu davranış, hoşnutluk gibi pozitif duygulardan, daha fazla ilgi veya yemek isteği gibi ihtiyaçların dile getirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir.

Kedilerin sürtünme davranışı, onların fiziksel temas yoluyla iletişim kurma ihtiyacını gösterir. Kedilerin sürtünerek sosyal bağ kurma ve duygusal durumlarını ifade etme davranışı, bu zarif hayvanların zengin duygusal hayatlarını ve insanlarla olan karmaşık etkileşimlerini yansıtır. Bu nedenle, bir kedinin sürtünme eylemi, yalnızca onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlayan bir davranış değil, aynı zamanda onların ruhsal durumları ve sosyal dünyaları hakkında bize değerli bilgiler sunan bir iletişim şeklidir.

Kedilerin Sevgi Gösterisiyle İlgili Yanlış Anlaşılmalar ve Mitler

Kediler, özgür ruhlu ve bağımsız hayvanlar olarak bilinirler ama aynı zamanda sevgi dolu ve sahiplerine düşkün canlılardır. Kedilere dair bazı yanlış anlaşılmalar ve mitler, bunların arasında en yaygın olanı, kedilerin sevgi gösterisini yanlış yorumlama eğilimidir.

 • Kediler yalnızca yemek zamanı geldiğinde sevgi gösterir: Kedilerin sürtünme hareketi yalnızca yemek istedikleri zaman gerçekleşir diye bir kanı yoktur. Kediler, aynı zamanda sevgi ifadesi veya alan işaretleme olarak da sürtünebilirler.
 • Kediler sevgisiz hayvanlardır: Bazı insanlar kedilerin soğuk ve ilgisiz olduğuna inanır ancak kediler, sevgilerini bazen sadece daha ince ve nazik yollarla gösterir.
 • Sürtünme davranışı sadece insanlara karşıdır: Kediler yalnızca insanlarla değil, aynı zamanda diğer kedilerle veya hatta evdeki diğer hayvanlarla da sürtünebilirler.
 • Kedilerin sürtünmesi daima sevgi gösterisidir: Aslında bu davranış aynı zamanda sosyal sıralama veya rahatsızlık gibi farklı duygusal durumları da yansıtabilir.

Kedilerin sürtünme eylemi, onların iletişim biçimlerinden biridir ve her zaman tek bir anlamı taşımaz. Bu davranış, kedilerin kompleks sosyal yapıları ve çeşitli iletişim metodlarının bir parçasıdır. Kedi sahiplerinin, evcil hayvanlarının davranışlarını doğru anlamlandırabilmesi için bu yanlış anlaşılmaların üstesinden gelmeleri gerekir. Kedilerin sevgisi ve iletişim yolları, insanlar gibi doğrudan ve bariz olmayabilir, fakat bunlar kedilerin kendi duygusal ifadeleri ve sosyal etkileşimleridir.

Sürtünme: Kediler Arası İletişimde ve İnsan-Kedi İlişkisindeki Önemi

Kediler arası ve insan-kedi iletişiminde sürtünme eylemi, kedi davranışlarının merkezinde yer alır. Bu eylemin çok katmanlı sorunlar çözümünde katkısı büyüktür. Kediler, özellikle insanlarla ve diğer kedilerle sosyal bağlarını güçlendirmek için sürtünme davranışını kullanır.

 • Bölge Markalama: Kediler, vücutlarının çeşitli yerlerinde bulunan feromon salgılayan bezleri kullanarak bölgelerini işaretler. Bu davranış, kendi alanlarını belirlemek ve diğer kedilere bu alanın ‘meşgul’ olduğunu iletmek için kritik bir rol oynar.
 • Sosyal Bağların Güçlendirilmesi: İki kedi birbirlerine sürtündüğünde, bu hem kokularının karışmasını sağlar hem de güven ve arkadaşlık hislerini pekiştirir. Bu tür fiziksel bir temasta bulunmak, kediler arasında sosyal hiyerarşiyi ve ilişki durumunu da net bir şekilde belirler.
 • İnsanlarla Bağ Kurmak: Kediler, insanları da aynı şekilde kabul ettiklerini göstermek ve onlara güvendiklerini ifade etmek için sürtünme yöntemine başvurabilir. Bu yakınlaşma, insanlar ve kediler arasında derin bir bağın oluşmasına ve güven temelli bir ilişkinin kurulmasına katkı sağlar.
 • Rahatlamak: Sürtünme aynı zamanda bir rahatlama yöntemi olarak da işlev görür. Kedi sahibi ya da diğer kedilerle kurulan fiziksel temas, onların stres atmasına ve rahatlamasına yardımcı olur.

Kedilerin sürtünme davranışı aynı zamanda sahiplerine sağlık durumları ve ruh hali hakkında ipuçları verebilir. Daha yoğun sürtünme, kedinin mutlu ve rahat hissettiğini; daha az veya agresif sürtünme ise bir rahatsızlık veya endişe durumunu işaret edebilir. Dolayısıyla, bu davranışlar bir iletişim biçimi olarak değerlendirilmeli ve kedi sahipleri tarafından göz ardı edilmemelidir.

Kedinizin Sevgisini Anlamak: Sürtünme Davranışını Yorumlama Rehberi

Bir kediyle dost olduğunuzda, onun sevgi gösterme biçimleri arasında sürtünme davranışı dikkatinizi çeker. Kediler, sahiplerine veya sevdikleri nesnelere sürtünme eylemiyle birçok mesajı aktarabilirler.

 • Territoryel İşaretleme: Kediler, vücutlarında bulunan bezlerden feromonlar salgılayarak, sürtündükleri yere koku bırakır. Bu koku, diğer kedinin bölgesi olduğunu ve kendilerini güvende hissettikleri bir ortamı işaretler.
 • Bağ Kurma: Kediler, güvendikleri ve rahat hissettikleri insanlara sürtünerek sosyal bağlarını güçlendirirler. Bu davranış, derin bir bağlılık ve güvenin ifadesi olarak yorumlanabilir.
 • Stres Atma: Stresli veya heyecanlı anlarında kediler, bilinen nesnelere sürtünerek kendi kendilerini rahatlatır ve sakinleştirir. Sürtünme, onların rahatlama metodlarından biridir.
 • Dikkat Çekme: Kediniz sizden ilgi veya yiyecek talep etmek istediğinde, sürtünerek dikkatinizi çekmeye çalışır. Bu davranış aynı zamanda oyun oynamak için de bir davetiye olabilir.
 • Mutluluk İşareti: Eğer kediniz keyifli ve mutluysa, sürtünme hareketini daha sık yapabilir. Bu, onların mutlu oldukları anın bir göstergesi olarak kabul edilir.

İşte bu yüzden, kedilerin sürtünme davranışını gözlemleyerek onların duygu ve ihtiyaçlarını anlamak mümkündür. Sahibinin yanındayken sürtünme eylemi gerçekleştiren bir kedi, genellikle sevgi ve güven ifade eder. Ancak, sürekli sürtünme veya aşırı sürtünme stres, rahatsızlık ya da bir sağlık sorununun belirtisi de olabileceğinden, bir veteriner hekime danışılması tavsiye edilir.

Evdeki Birden Fazla Kedi: Sürtünme Etkileşimleri ve Sosyal Hiyerarşi

Evde birden fazla kedi bulundurmak, kediler arasındaki sosyal dinamikleri gözlemleme fırsatı sunar. Sosyal etkileşimlerinin bir yönü, sürtünme davranışının kullanımıdır. Kediler sosyal canlılar olup, sosyal yapıları ve hiyerarşilerini oluştururlar. Bu hiyerarşi içerisinde, sürtünme etkileşimleri, baskın veya üstün olan kedinin diğerlerine oranla daha sık ve daha yoğun bir biçimde sürtünme davranışı sergilemesiyle kendini gösterir.

 • Territoryum İşaretleme: Kediler, yaşam alanlarındaki eşyalar ve diğer kediler dahil olmak üzere çevrelerini kokuları ile işaretler. Bu sürtünme eylemi, ayrıca kediler arası sosyal iletişimi güçlendirir ve grup içerisindeki bağları pekiştirir.
 • İlişki Kurma ve Sosyal Harita Çizme: Yeni bir kedi grup içerisine dahil olduğunda, mevcut kediler yoluyla gerçekleşen sürtünme hareketleri, yeni gelen kedinin sosyal haritasını çıkarır. Bu süreç, grup içerisinde kabul ve uyumu kolaylaştırır.
 • Baskınlık ve İtaat: Sosyal hiyerarşide üst sırada yer alan kediler, daha alt sıralardaki kedilere sürtünerek onların üzerindeki hakimiyetlerini ve sosyal sıralamadaki yerlerini pekiştirirler. Alt sıralardaki kediler genellikle bu sürtünme eylemini kabul ederek itaatlerini gösterirler.

Sürtünme eylemi aynı zamanda kontak kurma ve rahatlama gibi olumlu duygusal durumların ifadesi de olabilir. İyi kurulmuş ve dengeli bir grupta, bu davranış karşılıklı ve dengeli olma eğilimindedir ve grup içindeki uyumu ve toplu yaşamın huzurunu destekler. Etkileşim sırasındaki beden dili ve ses tonları, kedilerin aralarındaki durumlarını ve ilişkilerini anlamamızı sağlar. Bu nedenle, evdeki birden fazla kedi arasındaki sürtünme etkileşimleri, kedilerin sosyal dünyasının derinlemesine bir anlayış kazanılması için önemli bir göstergedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir